Suggested amendments of BHCC Articles of Association as per proposed in the request of EGM of 20 paid-up members of the Chamber

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 20η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΑΙΤΗΣΗ 20 ΕΝΗΜΕΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ:

Προσθήκη στην πρώτη σειρά της παραγράφου Γ. του 1ου άρθρου (οι προσθήκες καταγράφονται με πλάγια στοιχεία), ώστε να συμπληρωθεί ως εξής:

«Οποιοδήποτε μέλος, αυτό ή νόμιμος εκπρόσωπός του, δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Καταστατικού και τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή το ίδιο ή νόμιμος εκπρόσωπός του καταδικαστεί αμετάκλητα είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του Βρετανικού “Anti-BriberyAct”, είτε για τα αδικήματα της ενεργητικής ή παθητικής δωροδοκίας σε βάρος του Δημοσίου ή άλλου μέλους του Επιμελητηρίου, είτε με βάση τις διατάξεις του Ν.5227/1931 «Νόμου περί Μεσαζόντων», όπως εκάστοτε τροποποιούνται και ισχύουν ή για οιοδήποτε άλλο αδίκημα που τιμωρείται ως κακούργημα, διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που το συγκεκριμένο μέλος είναι νομικό πρόσωπο δικαίωμα επανεγγραφής υφίσταται δύο χρόνια μετά τη διαγραφή του και υπό την προϋπόθεση ότι το Δ.Σ. κρίνει, με πλειοψηφία 2/3 ότι ο λόγος της διαγραφής του ανωτέρω μέλους έχει πλέον εκλείψει λόγω, τουλάχιστον, διακοπής κάθε σύμβασης μεταξύ τυχόν αμετάκλητα καταδικασθέντος νομίμου εκπροσώπου ή υπαλλήλου του μέλους με αυτό».

6.2  Προσθήκη παραγράφου 2.2. στο άρθρο 3 του Καταστατικού ως εξής: «Η, τυχόν, εκλογή επιτίμων Προέδρων του Επιμελητηρίου ή Αντιπροέδρου Βορείου Ελλάδος και η απονομή οιουδήποτε άλλου αξιώματος σε υπηρετήσαν μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης αφορά μέλη που υπηρέτησαν στο συγκεκριμένο αξίωμα για μία τουλάχιστον πλήρη (τριετή) θητεία και αποφασίζεται αποκλειστικά και μόνο από την Γενική Συνέλευση των Μελών του Επιμελητηρίου μετά από ομόφωνη πρόταση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, εφόσον το προτεινόμενο να αναγορευτεί ως «επίτιμο» ως άνω μέλος αποδεχθεί την ανωτέρω τιμητική πρόταση, αυτοπροσώπως ή με γραπτή δήλωσή του, ενώπιον της αρμόδιας Γενικής Συνέλευσης».

6.3. Διαγραφή του εκ παραδρομής αριθμού «1» στην αρχή του 4ου άρθρου του Καταστατικού, πριν από τις λέξεις «Το Διοικητικό Συμβούλιο».

6.4 Προσθήκη, κάτω από την υφιστάμενη παράγραφο Β του 4ου άρθρου, 1 «Το Διοικητικό Συμβούλιο» του Καταστατικού με την προσθήκη μετά από τις λέξεις: «…είναι Βρετανοί υπήκοοι.» της ακόλουθης παραγράφου Β1 με το ακόλουθο κείμενο:

«Β1.1 Ως μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να είναι υποψήφια, να εκλέγονται ή να εξακολουθούν να υπηρετούν ως εκλεγέντα πρόσωπα που, είτε ιδίω ονόματι είτε ως εκπρόσωποι μελών του Επιμελητηρίου συμμετέχουν και/ή συμμετείχαν, είτε ως εταίροι/μέτοχοι, είτε ως διαχειριστές ή μέλη Δ.Σ. εντός των τελευταίων τριανταέξι μηνών από της εκλογής τους στο Δ.Σ. του Επιμελητηρίου σε επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς που περιλαμβάνουν στους σκοπούς τους έναν έστω από τους καταστατικούς σκοπούς του Επιμελητηρίου και ιδιαίτερα σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων, lobbying και/ή «publicaffairs». Όσα τέτοια πρόσωπα έχουν εκλεγεί κατά το χρόνο ψήφισης της παρούσας τροποποίησης ως απλά μέλη του Δ.Σ. εξακολουθούν να παραμένουν στη θέση αυτή μέχρι την εκλογή νέου Δ.Σ. Όσα πρόσωπα έχουν εκλεγεί ως μέλη τη Επιτροπής Διαχείρισης του Επιμελητηρίου, με οιαδήποτε ιδιότητα, εφόσον δεν παραιτηθούν ή αντικατασταθούν από το αξίωμα του μέλους της Επιτροπής Διαχείρισης που κατέχουν εντός δεκαπέντε ημερών από την δημοσίευση της παρούσας τροποποίησης στο Ειδικό Βιβλίο του αρμοδίου δικαστηρίου εκπίπτουν αυτοδικαίως από την ιδιότητα και του μέλους του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου.»

Β1.2 Μέλη του Επιμελητηρίου δεν δύνανται να εκλέγονται ως μέλη του Δ.Σ., με οιαδήποτε ιδιότητα, για περισσότερες από 4 θητείες. Όσα μέλη του Δ.Σ. έχουν εκλεγεί για περισσότερες από 4 θητείες αντικαθίστανται από ισάριθμα νέα που θα εκλεγούν κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Επιμελητηρίου του 2018.

Β.1.3 Μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου δεν μπορούν να κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα στην Επιτροπή Διαχείρισης για περισσότερες από τέσσερις (συνεχείς ή διακεκομμένες) θητείες και δεν μπορούν να κατέχουν το ίδιο αξίωμα στην Επιτροπή Διαχείρισης για περισσότερες από δύο (συνεχείς ή διακεκομμένες) θητείες. Κατ’ εξαίρεση, μέλη του Δ.Σ. μπορούν να επανεκλέγονται στο ίδιο αξίωμα της Επιτροπής Διαχείρισης για τρίτη και τελευταία θητεία εφόσον η εκλογή τους για την τρίτη αυτή θητεία γίνεται ομόφωνα από τα παριστάμενα και εκπροσωπούμενα μέλη του Δ.Σ. Όσα, τυχόν, μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης έχουν εκλεγεί κατά το χρόνο ψήφισης της παρούσας τροποποίησης για 3η φορά στο συγκεκριμένο αξίωμα και δεν εφαρμόζονται, τυχόν, ως προς αυτά οι προβλέψεις της ανωτέρω παραγράφου Β.1, εφόσον δεν παραιτούνται από το αξίωμά τους στην Επιτροπή Διαχείρισης αντικαθίστανται υποχρεωτικά από τη θέση τους κατά την πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. από την δημοσίευση της παρούσας τροποποίησης στο Ειδικό Βιβλίο του αρμοδίου δικαστηρίου, άλλως εκπίπτουν αυτοδίκαια από την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου».

6.5 Τροποποίηση της παραγράφου Ζ του 4ΟΥ άρθρου ώστε να επιτρέπεται η συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδριάσεις με τηλεδιάσκεψη, εφόσον από τεχνικής πλευράς μπορούν να συμμετάσχουν με τηλεδιάσκεψη τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του Δ.Σ, με εξαίρεση του προεδρεύοντος Προέδρου, ο οποίος θα πρέπει να διατηρεί φυσική παρουσία κατά τη συνεδρίαση. Ειδικότερα, προτείνεται η παράγραφος Ζ να τροποποιηθεί και να ισχύσει ως εξής:

«Ζ/Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα ή συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης ή εκπροσωπούνται από πληρεξούσιο δέκα (10) από τα μέλη του με την προϋπόθεση ότι i) τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι παρόντα, ii) διατίθεται και λειτουργεί στο χώρο διεξαγωγής της συνεδρίασης του Δ.Σ. πιστοποιημένη τεχνική υποδομή για τη τηλεσυμμετοχή όποτε αυτή ζητείται, με αμφίδρομη εικόνα και αμφίδρομο ήχο, τουλάχιστον τεσσάρων (4) μελών του Δ.Σ. και iii) κανένα μέλος δεν δύναται να εκπροσωπεί περισσότερα από δύο μέλη. Ειδικότερα, μέσω τηλεδιάσκεψης δεν δύναται να συμμετέχει ο εκάστοτε προεδρεύων Πρόεδρος, ο οποίος πρέπει να βρίσκεται φυσικά παρών/ούσα κατά τη συνεδρίαση, η συμμετοχή δε ενός μέλους του Δ.Σ. με τηλεδιάσκεψη και σε επόμενη ή μεθεπόμενη συνεδρίαση από αυτήν στην οποία έχει ήδη συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης επιτρέπεται μόνο εάν υπάρχει τεχνική δυνατότητα η οποία δεν έχει ζητηθεί να αξιοποιηθεί από άλλο μέλος που δεν είχε συμμετάσχει με τηλεδιάσκεψη στην τελευταία ή επόμενη της συμμετοχής του ανωτέρω μέλους συνεδρίαση».

6.6 Προσθήκη στο τέλος της παραγράφου Ι του 4ου άρθρου με το εξής περιεχόμενο:

«Εφόσον ασκηθεί ποινική δίωξη κατά μέλους της Επιτροπής Διαχείρισης και απαγγελθεί κατηγορία/ες που αφορούν σε πράξεις ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση ή στο πλαίσιο των καθηκόντων του ως μέλους του Δ.Σ. ή της Επιτροπής Διαχείρισης του Επιμελητηρίου, εφόσον το συγκεκριμένο μέλος παραμένει μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης και δεν έχει παραιτηθεί μέχρι την πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. μετά την απαγγελία κατηγορίας εναντίον του από την αρμόδια εισαγγελική ή δικαστική αρχή, το μέλος αυτό εκπίπτει αυτοδικαίως από την θέση που κατέχει στην Επιτροπή Διαχείρισης και το Δ.Σ. πιστοποιεί την ανωτέρω έκπτωση στην πρώτη συνεδρίαση μετά την σχετική γνωστοποίηση προς το Επιμελητήριο της ασκηθείσας δίωξης, εκλέγοντας για τη συγκεκριμένη θέση άλλο μέλος του Δ.Σ. Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης που έχει παραιτηθεί ή ανακληθεί για τον ανωτέρω λόγο δεν δύναται να είναι υποψήφιο και/ή να επανεκλεγεί είτε ως μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης είτε ως μέλος του Δ.Σ. πριν την έκδοση απαλλακτικού βουλεύματος ή πριν την απαλλαγή του από το αρμόδιο δικαστήριο. Στην περίπτωση ανάλογης άσκησης ποινικής δίωξης κατά του Γενικού Διευθυντή, οιουδήποτε υπαλλήλου του Επιμελητηρίου και/ή οιουδήποτε εργολάβου ή αντισυμβαλλομένου του Επιμελητηρίου, το ΔΣ οφείλει να καταγγείλει και/ή διακόψει την σχετική σύμβαση για σπουδαίο λόγο κατά την πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. μετά την γνωστοποίηση προς το Επιμελητήριο της απαγγελθείσας κατηγορίας. Νέα πρόσληψη και/ή σύναψη νέας σύμβασης χωρεί μόνο μετά την, τυχόν, αμετάκλητη δικαστική αθώωση ή απαλλαγή του ανωτέρω υπαλλήλου.»

6.7 Προσθήκη στο τέλος της πρώτης πρότασης της παραγράφου Κ του 4ου άρθρου:

«…, αφού προηγουμένως προτείνει την κενωθείσα θέση κατά σειρά αριθμού περισσοτέρων ληφθέντων ψήφων στα κατά τις τελευταίες αρχαιρεσίες μη εκλεγέντα ως μέλη του Δ.Σ. αλλά επιλαχόντα μέλη του Επιμελητηρίου»

FaLang translation system by Faboba