Τιμές

Τέλη συνδρομής 2022
(Οι επιταγές πληρώνονται στο Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, Αθήνα)

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  
Στην Ελλάδα   1000 €
Στο Ηνωμένο Βασίλειο   500 GBP

ΤΑΚΤΙΚΑ/ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΜΕΛΗ

  
Εταιρείες με έδρα στην Ελλάδα
   
Κατηγορία I Επιχειρήσεις, Α.Ε., Ο.Ε., Τράπεζες & Υποκαταστήματα Ξένων Εταιρειών 450 €
Κατηγορία II Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ltd., Μ.ΙΚΕ, Δικηγορικά Γραφεία-Εταιρείες 270 €
Κατηγορία III Ιδιώτες 160 €
Εταιρείες με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο
   
Κατηγορία I Επιχειρήσεις, Τράπεζες, Εταιρείες με πάνω από 20 εργαζομένους 350 GBP
Κατηγορία II Εταιρείες με έως 20 εργαζομένους 200 GBP
Κατηγορία III Ιδιώτες  100 GBP
FaLang translation system by Faboba